PET-CT(only)

Phòng Khám Tohto

Arrow
Arrow
Slider
lệ phí 295,000JPY ĐẶT HẸN KHÁM

Giới thiệu về PET-CT

Về bản chất, các tế bào ung thư tiêu thụ lượng glucose gấp 3~8 lần tế bào bình thường. Người ta sử dụng chính tính chất này để tiến hành tầm soát ung thư bằng PET. Vị trí các tế bào ung thư được xác định bằng cách tiêm vào cơ thể một loại thuốc tương tự glucose có chứa chất phóng xạ (FDG) và quan sát hình ảnh phần tập trung nhiều các chất phóng xạ từ bên ngoài cơ thể. Phương pháp này có thể kiểm tra toàn bộ cơ thể một lần mà không gây đau đớn.

* PET là viết tắt của Positron Emission Tomography (chụp xạ hình cắt lớp Positron)

Liên lạc

Hãy thảo luận với chúng tôi về nội dung kiểm tra, ngày giờ, chi phí và phiên dịch ...

※Required